דף זה סוקר את כל התערוכות אשר הוצגו בגלריה אלפרד החל משנת 2005 בסדר כרונולוגי יורד

2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016

2017     2018

 

תערוכות 2019


תערוכות 2018


תערוכות 2017


תערוכות 2016


 

שנת התערוכות 2016 מורכבת כולה מתערוכות הסובבות סביב תמת 'האנושי'. הסדרה השנתית חולקה לשני רצפי תערוכות הבוחנות ושואלות מהם התכנים האפשריים של "האנושי" כיום: 'בין האנושי לשמיימי' ו'בין הפרטי לכללי', המהווים ניסיונות תחימה של מושג "האנושי". כל התערוכות עומדות בפני עצמן, אמנותית ואוצרותית, ושולבו בסדרה בהתאם לקישורן לנושא.

 

תערוכות 2015


תערוכות 2014


תערוכות 2013


תערוכות 2012


תערוכות 2011


תערוכות 2010


תערוכות 2009


תערוכות 2008


תערוכות 2007


תערוכות 2006


תערוכות 2005