Family Matters

 פיונה אניס וג'יסון נייט (קנדה) / ג'ון אקר (בריטניה) / קלריס ד'ארסימבול
(צרפת) / אלן נולן (בריטניה) / אייל פריד (ישראלׁׂ) / ירון לפיד (ישראל)

אוצר: ירון לפיד

22.04.2011 - 31.03.2011

 

גלריה אלפרד אירחה פרויקט ראשון של שיתוף פעולה עם אמנים היוצרים בחו"ל בתערוכה Family Matters. את הפרויקט יזם האמן הישראלי־לונדוני ירון לפיד שגם אצר את התערוכה. בתערוכה השתתפו שבעה צלמים צעירים, שבסיסי פעולתם בלונדון, בקנדה ובגרמניה. האמנים המציגים שותפים לספקות הן לגבי מהות המשפחתיות עבורם היום, והן לגבי גבולות הצילום ותופעות הלוואי שלו במשפחה ובחברה. הספקנות מניעה את החקירות הפרטיות של האמנים בניסיון לייצג משהו מהמשפחתי או לפחות את היחס העכשווי למשפחתיות. ספקות – לגבי משפחתיות ומשפחה, ולגבי יכולותיו של הצילום למלא את תפקידיו בהקשר זה – הם קווי הפרספקטיבה הנמשכים מהתמונות אל עומק התערוכה. התערוכה מעוררת תהיות לגבי ההשתנות של זהות הפרט כביטויו של שיח משפחתי.