There Was a Time When Men Died for Honor

אבי קריספין

אוצר: דביר כהן־קידר

03.04.2012 - 15.03.2012


 

 

בתערוכת הבכורה שלה בישראל אבי קריספין הציגה מיצב וידיאו חדש שבו הגיבור מגולם כפסאודו־גלדיאטור. הקתרזיס המושג דרך האלימות של הגבר המודרני מוטל בספק בסצנת מועדון קרב (Fight Club). הסצנה חושפת את האבסורד של הרעיון הזה בכך שהיא בעצם מתגלה כטיפול קבוצתי אנונימי.

בעבודת הווידיאו גיבוריה נתונים במצב אינטנסיבי שבו הם צועקים קלישאות המושאלות מהשפה הקולנועית. קריספין בוחרת לעבוד עם שחקנים שהאנגלית אינה שפת האם שלהם, ובכך מדגישה את הריקנות בתוכן דבריהם. 

גלגולו של מושג הגבריות הופך לחוויה אבסורדית כשהדמויות הראשיות מנסות להגשים מעין פנטזיה הנשענת על מושגים נוסטלגיים ומיתיים בבחירת אלימות ואהדת קהל כדרך להתמודדות מול האחר. חוויית הגיבור, וכמו כן האנטי־גיבור, נשללת מהדמויות כשהבחירה בתיאטרליות נובעת מסוג של הדחקה במקום עימות אמיתי.

באמצעות סרטים קצרים ומיצבי וידיאו, קריספין מדגישה ומנתחת מבנים חברתיים ובוחנת את החוויות היומיומית שלנו ביחס לאיך שהן מתוארות או מתיימרות להיות. הניתוק בין החוויה הממשית ובין הציפייה שלנו מהחוויה קשור לכך שאין בידינו את הכלים המלאים להבין את אותו הפער: כך נוצרת תחושה שדבר מה אינו כשורה ובה בעת אנו מוצאים את הדרך לקחת חלק בחוויה.

קריספין מתמקדת בפרגמנטים וברגעים מבודדים בסדר החברתי, ומפרקת ומקצינה את העולמות הכרוכים בתוכם. היא יוצרת סיטואציות שלעתים נראות חסרות היגיון כלפי חוץ, אך הדמויות הנמצאות בתוכן פועלות על פי היגיון פנימי ברור ומובהק.