Moment of Force / מומנט

ענבר פרים / אדר גולדפרב

ליווי אוצרותי: קרן זלץ

15.03.2018-14.04.2018


 

Moment of Force / מומנט

בתערוכה יוצגו עבודות פיסול ורישום שבבסיסן מנגנון המכשיל את עצמו בדרך להשגת המטרה שלשמה הוא נוצר. אופן הפעולה של האמנים יוצר חבלה מכוונת המונעת מהאובייקטים לממש את הפונקציה המקורית שלהם ומסיטה אותם לקראת כישלון ידוע מראש. הציפייה הראשונית אינה מתגשמת והיא מתחלפת בחוויה חדשה ולא צפויה.

במרכז הגלריה תוצב עבודת משך משותפת וגדולת ממדים, ובה מערבל בטון ידני שהוסב לשימוש כאבניים. גוש חימר במשקל 150 ק"ג יסתובב על האבניים בקצב קבוע בזמן שזרוע רובוטית המורכבת ממגבהים של מכוניות תגרע ממנו חומר באיטיות, השארית תמלא בהדרגה את מרכז הגלריה. פעולת הגריעה תמשך כחודש ימים שבמהלכו שלל בעיות הנדסיות, כשלים תכנוניים צפויים ובלתי צפויים, יזמנו לקהל התערוכה את האפשרות הנדירה לצפות בכישלון בהתהוות. יתכן שתתקבל מגוש החימר צורה של כד.              

ענבר פרים תציג רישומים המיוצרים תוך כדי סיבוב על האובניים. הרישומים הם העתק (מיחוי) של פסלים דקים העשויים חמר קראמי. הרישומים מנסים ללכוד את הצללית של הדימויים שתחת הנייר תוך כדי פעולה שמכלה אותם.

אדר גולדפרב יציג פסל סאונד בו מנוגן תקליט באמצעות סכין יפנית. להב הסכין מנגן ובו בזמן שורט את התקליט, כך שבכל סיבוב התקליט ממשיך להישחק, להישרט ולהעלם, והצליל הולך ונעשה פחות ופחות ברור. כל נגיעה נוספת של הסכין על התקליט מקרבת את הצליל לכישלון מוחלט. לקקופוניה.

ענבר פרים (1981) חיה ברמת גן ויוצרת בתל אביב. בוגרת לימודי אמנות ב"מדרשה לאמנות" במכללת בית ברל (2008). חברה בגלריה השיתופית "חנינא". עוסקת ברישום, פיסול המשלב תבליטים בפורצלן ופיסול קרמי בטכניקות שונות, קדרות ומיצב.

אדר גולדפרב (1976) חי בגבעת עדה ויוצר בבנימינה. בוגר התכנית ללימודי המשך ב"מדרשה לאמנות" במכללת בית ברל (2014), חבר בגלריה "co-l-a" ,Art Helix, New York ובקבוצת "מכונות חיות". עוסק בפיסול ,אסמבלאז', ובניית מייצבי משך קינטיים.


שנת התערוכות חזון וכשלון

תערוכה זו היא השלישית בשנת התערוכות 2018, שתורכב כולה מתערוכות הסובבות סביב התמה 'חזון וכשלון'. על-ידי עיסוק בנושא הנבחר, מבקשים בגלריה אלפרד להרחיב את שדה המשמעויות הנרקמות בין המילים: חזון, הצלחה, כישלון, תכנון ואלתור, להעלות שאלות ביחס לגורמים המגדירים מושגים אלה ולפרק מוקדי כוח.

התערוכות שנבחרו ילוו באירועי פרפורמנס, הרצאות והקרנות, ובמהלך הקיץ מתוכננת תכנית רזידנסי של מספר אמנים שיצרו בחלל הגלריה בשיתוף הקהל.

בסדרת התערוכות 'חזון וכישלון', מבקשת גלריה אלפרד לבחון דווקא את ההזדמנויות האפשריות הטמונות בכישלון: ניסיוניות, שבריריות, חולשה, הססנות ובלבול. גלריה אלפרד מבקשת להפנות את הזרקור לתעוזה וללקיחת סיכונים הגלומות במילה כישלון. זאת, על מנת להציג גוונים נוספים בחוויה של עשיית האמנות ושל חוויית הצפייה.