פברואר

 דפנה גזית

אוצרת: הדס רשף

22.05.2009 - 25.04.2009

 

בתערוכה פברואר ממשיכה דפנה גזית לבחון את התנהגות הקולקטיב בתוך החלל הציבורי. היא מתמקדת ברגעים שבהם הדמויות מאבדות לרגע את הריכוז בחיצוניותן, הרגעים שאין נותנים עליהם את הדעת כמו ההמתנה ברמזור לקראת מעבר חציה, בבנק, בסופר, בקופת חולים או בפקק. כך אנו מתקדמים בתוך החלל הציבורי כשאנו שוקעים בעולמנו הפנימי, יוצרים לעצמנו חללים פרטיים על ידי הפעלת מנגנון סינון טבעי המבחין בין העיקר ובין הטפל.

עבודותיה של גזית מתכתבות עם מסורת צילום החטף אך הן הנגטיב של פעולה זו. פעולת השהיה במקום אחד מטשטשת את תחושת האקראיות ולעתים תצלומיה נראים מבוימים. בחירת הפריים שלה היא בדיוק כמו בחירתו של צייר הנוף המתבונן ארוכות ולומד את הסצנה שהוא מצייר, בוחר את האובייקטים שייכנסו לעבודתו רגעים ארוכים לפני משיכת המכחול הראשונה. אותו רגע ההשהיה שהאמן בורר להנציח הוא רגע מכריע מהתל.

התצלומים מתמקדים באירועים יומיומיים שצולמו בחודש פברואר האחרון, החומקים מהתודעה של הפרט. גזית מעניקה להם עוצמה מסתורית, מרתקת ומחודשת, ונותנת למצולמים מעמד של "אנטי־גיבורים". כך היא יוצרת סיטואציות הנראות כאבטיפוס לסצנות קולנועיות באופן שמאתגר אותנו לחשוב על החיים שלנו כעל תסריט אירוני.