בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד /
Color Checker

קרן תגר / כנרת לוריא

אוצרת: מרב זקס

15.02.2013 - 24.01.2013


 

 

Color Checker הוא שמה של טבלת צבעים שבה נעשה שימוש בצילום כדי לכייל באופן מדויק את הצבע ואת הניגודיות, ובעצם מי שעושה שימוש בקולור צ'קר מבקש להקטין את הפער שבין העולם לדימוי המצולם שלו.

המהלך הטכני של בדיקת הצבעים והתיווך של ה־Color Checker בין המצלם למצולם, הוא נקודת המוצא לתערוכה של כנרת לוריא אשר מזמנת לה אפשרות לבדוק מהו הייצוג הנכון שלה ושל העבודות שלה. בדיקת הצבעים מחזירה אותה אל הפעולה הבסיסית ביותר של פעולת הציור הפרטית שלה: ההשתעשעות המשוחררת בצבע והחדווה שבבדיקה של התמורות השונות שמתחוללות בו כאשר הוא נוצר על ידי טושים, עפרונות, עטים, מכחולים וכלים אחרים.  

בתערוכה בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד מוצגות מבחר עבודות שיצרה קרן תגר בשלוש השנים האחרונות. רבות מן העבודות הופיעו בבלוג שלה, שם הציגה באופן יומיומי רישום שיטתי ואובססיבי, שנועד לשמר את הימים, לייצר פיסות זיכרון. חרדה זו מהזמן העובר ואוזל התגלגלה למצב קונקרטי כשהתגלה שתגר חולה.

תהליך היצירה מסייע לה להתמודד עם המצב הבלתי נסבל של המודעות למוות ועם תנועת המטוטלת התמידית בין ייאוש לתקווה. נקודת המבט הזאת, שנשמעת על הנייר קודרת ומדכאת, מובילה אותה למקומות נהדרים של פליאה והיקסמות – כל דבר מספיק חשוב: חלום שכמעט נשכח, פיסת נוף אגבית בחלון, אפילו חולצה שהושלכה סתם כך על כיסא.

השם בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד הופיע לראשונה בעבודה שיצרה במהלך השנה האחרונה, שנה שבה הקרבה למוות איינה את רוב הפחדים שהגבילו את חייה עד כה.