הכללות גסות 

יואב שביט

13.12.2008 - 22.11.2008

 

התערוכה הכללות גסות מתייחסת למלאות 60 שנים למדינת ישראל, והיא מיצב ביקורתי שמתאר את נקודות ההשקה של הלא־מודע הפרטי עם הלא־מודע החברתי. הדברים שרוחשים מתחת למציאות מוצגים בתערוכה בארבעה סגנונות ציור שממשיכים מסורות של עשייה ישראלית. שם התערוכה מסמן את האמנות הביקורתית כפעולה של הכללה גסה וכך מאיר את גבולות הז'אנר. 

 

ההיסטוריה הפרטית של יואב שביט ושל הוריו חופפת להיסטוריה הקנונית של מדינת ישראל בנקודות רבות: אקסודוס – בת לעלייה שלישית – אנשי חינוך – ביטחוניסט – קצונה – התנדבות בחווה – לבנון – פיגועים בירושלים – בצלאל – חומת מגן – אמנות – תל אביב – וכו'.

ציוריו של שביט ממשיכים את הניסיון לנסח את המושג "ציור ישראלי", בעוד מתקרת הגלריה מתנופף "הדגל החדש", שבו מופיעה דמותו של אדולף היטלר על שטר של מאה שקל.