את הטקסט קראתי אחר כך

"קבוצת תמיכה"

מיכל גולד / פלג דישון / ורד זקן / שמחה טללייבסקי / אילן יונה / אורי לוין /
מעין פרינץ / נעמה קפון / ליאור שור

אוצר: שמחה טללייבסקי

18.06.2010 - 27.05.2010

 

 

בשנת 2008 הרגישו שלושה תלמידי המדרשה לאמנות, שהיו בשלבי סיום לקראת תערוכת הגמר, צורך בפידבק על עבודותיהם, והזמינו כמה חברים ומכרים להצטרף אליהם לדיון. הם הביעו רצון לשוחח על אמנות ועל תהליכי היצירה באופן ישיר, כן ובגובה העיניים. מתוך אותו מפגש החלה להתגבש מסורת: מפגש שבועי, כל פעם בסלון אחר, מי שרוצה מביא עבודות/סקיצות/התלבטויות/רעיונות לעבודות, השאר מביאים בירה. 

שם הקבוצה, "קבוצת תמיכה", לא נקבע מעולם באופן רשמי. למעשה, התכתבויות מייל לא מעטות ושיחות קבוצה מיותרות בוזבזו על הניסיון למצוא שם אלטרנטיבי ומביך פחות, אולם השם נשאר. ייתכן כי השם דבק בקבוצה משום שהוא, אולי, המכנה המשותף היחיד לחברים בה. האמנים מיכל גולד, פלג דישון, ורד זקן, שמחה טללייבסקי, אילן יונה, אורי לוין, מעין פרינץ, נעמה קפון וליאור שור עוסקים בתחומים שונים – ציור, פיסול, צילום, וידאו וניו־מדיה – ומחזיקים בהתמחויות שונות וברעיונות שונים ביחס לתכלית האמנות. 

הקבוצה מקיימת דיאלוג מתמשך הנובע מהיכרות אינטימית עם העבודות והתהליכים של כלל החברים במטרה ליצור פלטפורמה עצמאית לעשייה ולדיון דרך הפריזמה האישית. זוהי רשת תמיכה: מישהו מביא עבודה חצי אפויה והשאר מעמידים פני תנור, מסייעים בפיתוח הרעיון, באוצרות, בהפקה, בחיפוש חומרים או בסחיבות לפני התערוכה. 

התערוכה בגלריה אלפרד זימנה לחברי "קבוצת תמיכה", המורגלים בעבודה נפרדת, פרויקט משותף. משהו מרוח העבודה של הגלריה השיתופית חלחל לתערוכה, שנקראה את הטקסט קראתי אחר כך, ונאצרה במשותף על ידי חברי הקבוצה. השם נקבע מראש כציר שיאפשר להכיל את השונות בין העבודות ולקיים דיון בתהליכים ובחיבורים שנוצרו מתוך גישה משחקית, לאחר מעשה. העבודות שהוצגו בתערוכה נוצרו כולן במיוחד ביחס לכותרת זו, ופרשו נקודות מבט שונות שדרכן אפשר להתייחס אליה. ההקשרים נוצרו והתפרקו חליפות, בראייה רטרואקטיבית שעודדה יצירת חיבורים בעלי גמישות ויכולת תנועה.