נגד הטבע

גיורא קריב

אוצר: גידי סמילנסקי

27.06.2008 - 05.06.2008


 

 

נגד הטבע של עצמי               נגד הטבע האנושי

נגד הדינמיקה הטבעית של הדברים

נגד הזרם הטבעי         נגד התפיסה המקובלת

התבונה נגד הטבע

                          נגד ההרגלים

 

                             נגד הדפוסים

         נגד העולם

 

נגד הצורך הטבעי שלי ושל העולם לעמוד מול דברים קונקרטיים

                                                                   דימויים מוגדרים

                                                                            עובדות

                                                                            דברים שניתנים לניסוח ולהגדרה

נגד הצורך להסביר 

נגד הצורך להיות מובן

נגד הצורך להבין