Sit & Stay

מיכל בנדרסקי

אוצרת: יעל עמית

30.01.2007 - 01.11.2007

 

"שב והישאר" הן מילות ציווי הלקוחות מלקסיקון האילוף. אילוף האדם את החיה. כינון קשרים, התרת פחדים בין המתורבת לפראי. האילוף ממשטר את יחסי הקרבה והריחוק בין האדם לחיה, ומאפשר שמירה על שליטה.

החיה היא מקור לחרדות רבות, פעמים רבות לא מודעות, מושרשות תרבותית. היא מופיעה באגדות כמקור לאימה, וחוזרת פעמים רבות בספרות ובקולנוע. החיות טעונות משמעויות סימבוליות שהפכו בחלקן לשחוקות וקלישאתיות: הזאב הבודד, העורב הנקמן ועוד. צורתן וצבען, תנועותיהן והתנהגותן גורפות את אותן תכונות אנושיות שהותכו בהן. 

מיכל בנדרסקי משלבת בציוריה את דימויי החיות ואת התפאורה האגדית, המרחבים, היערות והילדים התועים, תוך שימוש בטכניקת ציור המתכתבת עם גרפיטי (ספריי וצבעים תעשייתיים), בקווי מתאר שחורים ברורים ובצביעה חלקה לצד נזילות אקספרסיביות. ציוריה משתמשים בדימויים באופן המשמר את האימה והחרדה שמהם הם לקוחים (לעתים ממקור תרבותי ספציפי כגון "הציפורים" של היצ'קוק), ובתוך כך משולבים הדימויים בדימויים אחרים, שהם משפחתיים ונוסטלגיים, וכך הכלב המשפחתי המבוית הופך לזאב המאיים. הדימויים טעונים בסימבוליזם ומתייחסים גם לפסיכואנליזה פרוידיאנית כגון "איש הזאבים". שלל הדימויים מותכים לכדי תמונה המייצרת יופי וסדר, שקט מדומה, התמודדות ושליטה.

צמד המילים Sit and Stay נדמה יותר כבקשה מאשר ציווי. הן מאפשרות את הוראת האילוף שהיא למעשה בקשה לקרבה. השולט הופך להיות נזקק. הוא זקוק לסדר כדי למגר את הפחד, זקוק לקרבה כדי לשמור על ריחוק. מהלך על חבל דק, שומר על מתח עדין שבו השליטה היא בקשה לסדר בעולם העמוס והרוטט המשתקף בציורים.