Photolytic City

דפנה גזית

אוצרת: נועה ליברמן

08.06.2017 - 07.07.2017


 

 

בתערוכה Photolytic City* מציגה דפנה גזית צילום פנורמי של הנוף האורבני הניבט מגג בניין מכון אלפרד. הדימוי מודפס ישירות על גבי קירות הגלריה תוך שימוש בטכניקות צילום והדפס צילומי של המאה ה-19. מכון אלפרד נמצא בדיוק בנקודת החיבור בין תל אביב ליפו. זוהי אינה רק נקודה גיאוגרפית, אלא מיקום בעל משמעויות תרבותיות ופוליטיות. באמצעות הפעולה הצילומית, מכניסה גזית את הנוף הניבט מהגג, ו"מורידה" אותו אל תוך חלל הגלריה הממוקם בקומת הקרקע, תוך הקפדה על מיקומו היחסי.

בשנים האחרונות חוקרת גזית שיטות צילום והדפסה מסורתיות ויוצרת את עבודותיה דרך המפגש עם החומר. באמצעות טכניקת הדפסה מהמאה ה-19, המבוססת על תרכובת מדוייקת של חומרים כימיים שונים, הופכת גזית את קירות הבניין למצע לעבודתה. כך היא משתחררת מגבולות התצלום הממוסגר ומדפיסה את הצילום ישירות על קירות הגלריה, כשהיא נעזרת באור יום טבעי.

מניע נוסף לאופן עבודתה של גזית בתערוכה זו, הינו הניסיון לפרוץ את מגבלותיה המכניות של המצלמה ולייצר דימוי המכיל אף יותר ממה שהעין מסוגלת לראות. בעזרת אמצעים דיגיטליים מייצרת גזית את הדימוי הפנורמי ומרכיבה אותו ממספר תצלומים שנוצרו בזמנים שונים: שעות יום ועונות שונות. היא מרכיבה את הסטריפ הצילומי בהתאם לחלל התצוגה הספציפי, כך שהוא תלוי במבנה הקיר, בגודלו ובמיקומו.

בניגוד לצילום דיגיטלי כיום, המודפס במדפסות, בו "יד הצלמת" היא נעלמה, גזית חוזרת אל הצילום כחומר, ומותירה את חותמה על הקיר באופן ממשי. אם זאת, בסיום התערוכה, קירות הגלריה ייצבעו וישובו להיות לבנים, ועבודתה הייחודית של גזית תעלם מתחת לשכבות של צבע שלא יותירו סימן.

"הגיאוגרפיה של עיר משמרת את מה שההיסטוריה אומרת לה לזכור ומוחקת את מה שהיא אומרת לה לשכוח" (מתוך: שרון רוטברד, "עיר לבנה, עיר שחורה"). תהליך המחיקה המאפיין את הנוף האורבני הוא כמעין תהליך מתמשך של מוות. כל בניין מכיל בחובו את שרידיו הנעלמים של המבנה על גביו הוא נבנה.

התערוכה, כמו העיר, אוצרת בחובה את תהליך המחיקה הבלתי נמנע.


*פוטוליזיס הינו תהליך קריסת החומר בתגובה לאור

דפנה גזית, 1971, חיה ופועלת בתל אביב. בוגרת מכללת הדסה לצילום, ירושלים, והמדרשה לאמנות, בית ברל. ממייסדי וחברי מכון אלפרד. 

לאתר של דפנה גזית