Western

מיכל בנדרסקי

אוצרת: יעל עמית

16.07.2009 - 25.06.2009

 

מיכל בנדרסקי מציירת דימויים מתוך הנוף והתרבות של המערב, מערב אמריקה. הנופים המדבריים, הבוקרים וסופות הטורנדו. 

בתערוכה נוצר מערך משולב של מיתוסים הנובעים מז'אנר המערבונים ומהסיפורת האמריקאית. התפיסה הישראלית את המערב ואת אמריקה בפרט מושתתת על הטמעה של דימויים המכילים ערכים ואתוסים תרבותיים רבים, 

שמתקבלים אצלנו בצורתם השטוחה ולעתים קלישאתית. אלו דימויים של "האמריקנה", שגם בצדדיה הפחות יפים נותרת כמושא להערצה בעיני אלו הרואים בה מקום שהוא "מערבה מכאן". למעשה, מערבה מכאן מתרחשות שתי מגמות במקביל, האחת שוברת והשנייה משמרת. הקלאסיקה האמריקאית מוצפת דימויים מצ'ואיסטיים ורומנטיים שנוחלים לאחרונה מעין תקומה מחודשת בעלת גוון ביקורתי. בציוריה של בנדרסקי משולבים ההיקסמות מן הרומנטיקה והכוח המפתה של הדימויים, יחד עם תחושת אסון והרס.