Going Down with the Ship

שי שניידר

אוצרות: אפרת גל / יואב שביט

01.07.2011 - 25.06.2011


 

 

ישנו מרחב מצומצם שבו אפשר ליצור ולהציג אמנות המתערבת במבנה ופוגעת בשלמותו. יצירות כמו של שי שניידר הנוצרות בעמל ויזע זוכות לקיום זמני בלבד. הריסת המבנה שבו שוכנת גלריה אלפרד ברחוב לבונטין בתל אביב לטובת בניית פרויקט דירות יוקרה, אפשרה לנו לתת לשניידר כר נרחב ליצירתו. שניידר, בוגר המדרשה לאמנות והסדנה של ישראל הרשברג בירושלים, עובד לפרנסתו בין היתר כקבלן שיפוצים, ובאמנות שלו הוא יוצר חיבור בין שני ההיבטים. 

התערוכה משלבת מחווה לאמן והארכיטקט גורדון מאטה־קלארק שאתגר את דיסציפלינות התכנון האורבני באקטים פסבדו־אלימים, מתוכננים בקפידה, של חיתוך, הריסה ופירוק של בתי פרוורים או מבנים תעשייתיים שעמדו בפני הריסה. המבנים הפכו לאובייקטים לחקירה בהקשרים של רכוש, מחזור, ארכיטקטורה אלטרנטיבית וסדר חברתי.

הפעולה של שניידר בגלריה כוללת גריעה וחשיפה של תשתיות המבנה וההיסטוריה הארכיטקטונית והאנושית שלו בדומה לחפירות ארכיאולוגיות. כאיש מקצוע הוא "קורא" את שכבות המבנה, אופני הפעולה של הקודמים לו והחומרים שבהם השתמשו. באמצעות חיתוך מדויק והסרה זהירה, הוא חושף את אופן הנחת התשתית לאריחים שביצע הרצף, את החיבורים שביצעו מתקיני לוחות הגבס המחפים את הקירות ואת התקרות ואת עבודת הנגר. כל הריסה או בנייה של בית היא אקט פוליטי, כל שכן במדינת ישראל שבה כל בנייה של בית היא אחיזה בקרקע והריסת מבנים היא לפעמים אקט של ענישה. במהלך חיתוך התקרה בחלל המרכזי של הגלריה נתגלתה חבויה מעל תקרת הגבס מפת ישראל מוצמדת לקיר, מפת קווי הפסקת האש ב־1967 והפרדת הכוחות מ־1974.

שניידר משלב גם דימויים פיגורטיביים הלקוחים מן הסביבה והפעילות של גלריה אלפרד ויוצר בהשראת המקום עצמו על מרכיביו הארכיטקטוניים והאנושיים. הוא משחזר באמצעות חיתוך מדויק בקיר הגבס, דימוי של המבנה שבו שוכנת הגלריה על פי צילום מן הרחוב. הוא מכניס את החוץ לפנים ויוצר דימוי של מבנה הגלריה בתוך המבנה עצמו תוך פגיעה בשלמות המבנה. הדימוי שנוצר מקבל ומטמיע לתוכו עקבות של פעילות הגלריה: תיקוני שפכטל המאפיינים חלל המציג תערוכות מתחלפות וגם כיתובי עיפרון עם שמות אמנים ומחירים. חלק בעבודה שנחצב ברצפת הכניסה מתייחס ל"טריקולור", חתולה שחיה בקרבת הגלריה ומתארחת בה. חתול הוא בעל חיים שנקשר למקום, והדימוי של החתולה המסוימת הוא חלק מההתייחסות של היצירה של שניידר למקום שבו היא נוצרת ולקבוצת אלפרד.

השם Going Down with the Ship מתייחס לאקט שבו קברניט אונייה טובעת מפגין את נאמנותו והזדהותו עם ספינתו ויורד למצולות עמה. קבוצת אלפרד נעה וממשיכה את פעילותה במבנה אחר, היצירה של שניידר נשארת בתוך המבנה, תרתי משמע, ותיהרס עם הבניין.

כתבו: אפרת גל ושי שניידר