שאלה. תגובה. בחינה. תגובה.

קוס אהמט / דניאל בורק / ברק ברינקר / אורלי דביר / אבי קרצמן

אוצרות: שרון תובל / נמרוד ורדי

14.10.2012 - 04.10.2012

 

התערוכה שאלה. תגובה. בחינה. תגובה. היא חלק מפרויקט האמנותי־ניסיוני (MM1 (Mutatis Mutandis. הפרויקט מתפקד כמעבדה אמנותית, המתקיימת במדיה הווירטואלית, ומנסה להתחקות אחר גבולות קיומם הן של יצירת האמנות והן של שיתופי הפעולה האפשריים בין האמנים הישראלים והבריטים השותפים בפרויקט. 

בתערוכה זו, כמו גם בתערוכה הראשונה שנפתחה בגלריה Arbeit שבלונדון, אנגליה, הדיון הוא על אפשרויות הדו־שיח ומשא ומתן האמנותיים האפשריים בין זוגות האמנים. עד כמה אתגרי לאמנים להגיע לעיבוד משותף של היצירה עד בנייתה בחלל התצוגה? מעבר לתוצר החזותי של היצירות, מוצע לבחון את המתח המתקיים בין ההיבטים הרגשיים שהיצירות מעלות ובין תוצאתם החזותית־ טקטילית. כמו כן, מעניין לאפיין בעבודות את המשחק האובייקטיבי־סובייקטיבי המתקיים בעת העשייה האמנותית בין זוגות האמנים היוצרים. 

מבנה הפרויקט מאלץ את הזוגות ליצור בצורה כמעט ספונטנית ומותיר את התכנון כתוצר לוואי המבקש לבחון את עצמו ואת תרומתו. תהליך זה של יצירה ועשייה משותפת, המבוצע אך ורק בתקשורת וירטואלית, מציג סוגים שונים של תקשורת ויצירה בין הזוגות המייצגים כל אחד תפיסה שונה: אבי קריצמן וקוס אהמט (Cos Amet) יצרו חלל עבודה משותף והפכו לישות יוצרת אחת, אורלי דביר ודניאל בורק (Daniel Bourke) נקלעו לקשיי תקשורת, מאבקי כוחות ואנטגוניזם, לא התקדמו לתחום המחשבה והעשייה המשותפת. עשייתם המשותפת נשארה במישור הווירטואלי בבלוג משותף. ברק ברינקר נותר לבדו בפרויקט, לאחר שהאמנית לאוני לשלאן (Leonie Lanchlan) החליטה לעזוב את הפרויקט.

כל שיתופי הפעולה הנ"ל מהווים כל אחד לחוד וכולם יחד סוגים שונים של שיתופים אמנותיים ניסיוניים ומבטים שונים על "האני" היוצר אל מול ה"אנחנו" כיוצרים אינדיבידואליים או כישות מורכבת אחת.  

הפרויקט הוא בתמיכת BI ARTS, תוכנית חילופי התרבות של המועצה הבריטית, משרד החוץ ומשרד התרבות והספורט.