Flesh and Bone

רני ששון / מירי צ'ייס / אורלי הומל

אוצרות: מישל פלטניק / דביר כהן־קידר / יעל בן שלום

28.10.2011 - 22.09.2011

 

בתערוכה הוצגו פסלים, אובייקטים ומיצבים של שלוש אמניות המתייחסות לגוף האדם באופן מטריאליסטי, בסביבה הטכנולוגית של המאה העשרים ואחת. העבודות מציגות פרגמנטים של גוף אדם, וכל חלק מכיל את סיפורו של הגוף השלם. שרידי הגוף נראים כתוצאה של אלימות או לחלופין תוצאה של אבולוציה מכאנית.

פסלי הגוף של רני ששון מבטאים מתח בין כוחניות ובין פגיעות ומוגבלות, ונדמים כחלפי גוף אמורפיים. החומרים שמהם עשויים הפסלים (עור, פלסטיק, עץ וברזל) מקנים לעבודות מרקם "בשרי" קונכייתי שמבדיל בין הפנים והחוץ ומשמש כמגן.

מירי צ'ייס יוצרת פסלים, אובייקטים ומיצבים המשתמשים בטכנולוגיות וחומרים מתקדמים (כמו נורות לד), לצד חומרי רדי־מייד, אשר מצד אחד מבטאים עכשוויות ומודרניות אך במקביל מעוררים אי־נוחות וחרדה כשהם מוצבים בסמיכות לגוף או דימוי אנושי.

האובייקטים הפיסוליים של אורלי הומל שבורים, מוחבאים או מוצגים כמתפוררים, כמעט כממצאים ארכיאולוגיים. עבודותיה מערבות פעמים רבות מניפולציה של אובייקטים יומיומיים ושימוש ברדי־מייד.

בערב הפתיחה הופיעו תמר לינדר וניר וקסמן, דנה ידלין ויונתן ניב במיצגים המשלבים ספוקן־וורד, ביטבוקס (תיפוף קולי) וצ'לו.