Welcome to the New Middle Ages

יואב שביט

אוצר: גידי סמילנסקי

30.05.2008 - 10.05.2008

 

המיצב של יואב שביט עשוי כולו ממיניאטורות וממבנים שהוא בונה ומרכיב באמצעות שילוב בין שיירי טבע ובין שיירי אורבניות ותעשייה. המיצב נחווה תוך מעבר בחלל מוחשך בין משטחי עץ שונים שעליהם מורכבות המיניאטורות, והצופה מגלה אותם בעזרת פנס שהוא מקבל בכניסתו לחלל. אופן ההצבה מזכיר במות פולחן פגניות, ואופן התצוגה והיחסים שנוצרים עם הצופה מגבירים את התחושה הזאת. באמצעות חיבור בין חומרים מהטבע ובין חומרים תעשייתיים העפים ברחוב, כמו אריזות וקלקרים – אותם חומרים סינטטיים הנושרים מאנשים כפי שעלים יבשים נושרים מעצים – שביט יוצר עולם ארכיטקטוני גרוטסקי־אפוקליפטי ולחלופין נשגב ומצחיק.

מיצבו של שביט ממחיז סצנה ימי־ביניימית הממלאת את צופיה באימה מצד אחד ובהיקסמות מצד שני. החומרים היומיומיים שאיתם עובד שביט נותנים למושג קדמה קונוטציה לא טכנולוגית, ומטים את תפיסת הפולחן אל מושא לא מיתי.

ברוכים הבאים לעידן (הביניים) החדש הוא גשר בין הפולחני לנאור. הניו־אייג' כביטוי להתעוררות מחודשת של האלוהות מהווה הזדמנות חוזרת לצקת תוכן למושגים אמונה, פולחן ואלוהים.