I/O

נועה ליברמן

02.05.2008 - 03.04.2008

 

נועה ליברמן מציעה תקריב מיקרוסקופי על הגוף האנושי. היא חושפת את המקומות שבהם פני השטח, העור, הופכים למשטח פצוע ורגיש. הפצעים מתפקדים בתצלומים כמוקדים ארוטיים המשמשים כאתר פוטנציאלי לחדירה. המשמעות הסמלית המקובלת באמנות לחלוקה בין נשי (חור – וגינה) לגברי (בליטה – פאלוס) פועלת באופן אוטומטי, אך הזיהוי האמיתי של הגוף או האיבר אינו בהכרח אפשרי. ליברמן יוצרת התמוססות או פירוק של הדיכוטומיה בין נשי לגברי. 

הקרבה אל הגוף הופכת את החיפוש והצורך בהגדרה מינית לפעולה אובססיבית, בהגדרת העצמי כמיני, בהגדרת הגוף כמיני, כל גוף, בכל מצב, מכל מרחק. כפצע, כשריטה, כשקע זמני, כשערה הבוקעת מן העור. הגוף הוא אורגניזם עצום של חדירות ובקיעות, ועצם חיותו מוגדרת על ידי מיניותו. זוהי בחינה עצמית פולשנית ואינטנסיבית, המתקבלת בתצלומים כמעין הפשטה צורנית וצבעונית אסתטית, בעלת ערכים ציוריים.     

שם התערוכה הוא למעשה ראשי תיבות של המילים inside/out אשר מלבד המשמעות המתבקשת אל יחסי פנים וחוץ גופניים המתבטאת בתצלומים, הם גם שני סימנים מקובלים לפאלוס ווגינה, המגיעים לדרגת הפשטה המותירה אותם כאיקונים של גבריות ונשיות.