דמיון אמפירי

שרה מרקס

22.06.2007 - 24.05.2007

 

התערוכה דמיון אמפירי היא תערוכתה הראשונה בישראל של אמנית הגלריה שרה מרקס, החיה ופועלת בניו יורק. יצירותיה מורכבות מתחריטים, מרישומים וממבני עץ רב־גוניים, החושפים  חזון חם, מיומנות בשלה ומבט אמפטי על הפרטים והבעיות העולות בחיים עירוניים. 

מרקס מגששת במגוון נושאים כגון אתרי בנייה, איקונוגרפיה הודית, צמחים וציפורים. עבודותיה בוחנות חללים פנימיים וחיצוניים, ומבליטות את יופיים וזאת על אף היבטם הדיסטופי.

בהתייחסותה למשורר אמריקאי בשם וולס סטיבנס בדבריו על "התלות ההדדית בין מציאות לבין דמיון", מרקס אומרת: "הדמיון הפואטי דש בחוסר תכלית בהיעדר קרקע חושית. אני מתייחסת לזה פשוטו כמשמעו, שאין בנמצא שום נושא שהוא בלתי הולם להתייחסות אסתטית, שההבחנה בין ייצוג להפשטה היא מלאכותית ושהדימוי החזותי הוא הראשוני".