Celebrity Skin

 מיכל בנדרסקי

אוצרת: יעל עמית

14.04.2006 - 16.03.2006

 

מיכל בנדרסקי עוסקת בדימויים נשיים אלטרנטיביים הלקוחים מתרבות השוליים של עולם הפופ, הרוק והקולנוע. הדימויים מייצגים אלימות כוחנית המופנית פנימה, וממוקדים אל עבר סוג מסוים של ייצוג נשי המתאר קלישאות של הרס עצמי, אובדנות, חוסר שקט וחוסר יציבות.

הדימויים מתורגמים לשפה גרפית: השטחה של הדימוי והקפתו בקונטורים שחורים. תוך כדי עבודה הדימוי עובר תהליך של הרס ומיזוג עם אלמנטים ציוריים אקספרסיביים ומופשטים: כתמים, נזילות ומשיכות מכחול גסות. הכתם מתפקד כאלמנט ציורי אך עם זאת כאלמנט נרטיבי המעצים את הטרגיות של הדימוי. הדמות נהרסת אך הדימוי נשאר והופך לעותק ללא מקור – מוכר אך לא מזוהה. 

הדימוי, המכיל בתוכו אלימות, מטופל באופן אלים וכתוצאה מכך מגיע למצב של היטמעות דו־כיוונית והשלכה דו־כיוונית של כאב. קיימת בעבודות התרסה כנגד ההשתלטות של הדימוי על עולם הרגש, על ידי התמוססות הציור אל תוך הדימוי הגרפי והתמוססות הדימוי אל תוך הציור.