שאלה של השקפה

עדי בצלאל / דפנה גזית / נועה ליברמן 

25.11.2005 - 27.10.2005

 

שאלה של השקפה: התבוננות צילומית החוצה חוגים ציבוריים ופרטיים. שלוש צלמות, שעבודותיהן נפגשות בנתיב של התבוננות, השתקפות ושקיפות, בוחנות ומסמנות.

עדי בצלאל משמרת ויוצרת רגעים נשגבים המרכיבים את עולמה הוויזואלי; 

דפנה גזית לוכדת את הקיפאון החברתי וחושפת דיאלוג פנימי של רגעים בנאליים ציבוריים; נועה ליברמן עם קונסטרוקציות אסתטיות מפתה את הצופה להתעמת עם החלל הפנימי שלה.

שלוש דרכים שבהן אמנות הצילום מגדירה את מקומו של המתבונן: חיפוש אחר הרגע הנשגב, החלפת תפקידי הצופה והנצפה, ושחרורו הציבורי אל תוך הרגע הפרטי – מוקסם, מושהה, מציצני.