Viewing entries tagged
2009

פרשי הלילה / فرسان الليل

פרשי הלילה / فرسان الليل

ראפת חטאב

14.01.2010 - 26.12.2009

אלפרד ושות' 1

אלפרד ושות' 1

תערוכת מכירה קבוצתית

אוצרות: יעל עמית / דפנה גזית / אפרת גל / יובל כספי

18.12.2009 - 26.11.2009

אלפרד הכט

אלפרד הכט

אפרת גל

02.10.2009 - 10.09.2009

ראש פיה

ראש פיה

אילן יונה

(תערוכת מלגה לבוגרי המדרשה)

אוצרות: עדי בצלאל / נועה ליברמן

28.08.2009 - 15.08.2009

דומסטיקה 2

דומסטיקה 2

נעמה בן־יוסף

(תערוכת מלגה לבוגרי המדרשה)

אוצרות: עדי בצלאל / נועה ליברמן

07.08.2009 - 22.07.2009

Western

Western

מיכל בנדרסקי

אוצרת: יעל עמית

16.07.2009 - 25.06.2009

נוקטורמה

נוקטורמה

מריק לכנר

אוצר: גידי סמילנסקי

19.06.2009 - 27.05.2009

פברואר

פברואר

דפנה גזית

אוצרת: הדס רשף

22.05.2009 - 25.04.2009

עונג לא צפוי

עונג לא צפוי

יובל שלגי

17.04.2009 - 26.03.2009

גן יחיד

גן יחיד

יעל עמית

20.03.2009 - 28.02.2009

יומן ואיש ישן

יומן ואיש ישן

גידי סמילנסקי

20.02.09 - 29.01.09

ברווז בגלריה

ברווז בגלריה

דודו גבע

אוצר: יובל כספי

22.01.2009 - 16.01.2009