Girl Town

תערוכת צילום קבוצתית

אוצרות: ארגון ה-Shutter Hub (אנגליה)

התערוכה מוצגת בחלל חדר המדרגות של מכון אלפרד

בתערוכה מוצגות עבודות של 85 צלמים וצלמות מרחבי העולם, שיחלקו את הפרשנות שלהם לשאלה: מה משמעות היות אישה כיום, בתקופה של שינוי חברתי- פוליטי וכלכלי מתמיד.

האוצרות נעשתה באמצעות קול קורא, שפורסם באינסטגראם, כשהאפליקציה שימשה כפלטפורמה להגשת הצעות לתערוכה.

אירוע פתיחה: יום שישי ה-2/2 בשעה 12:00 / נעילה: 10 במרץ