Mindfulness Based Stress Reduction

אימון במיינדפולנס להפחתת מתחים (הקורס הרשמי) 

בואו ללמוד על המנגנונים המוחיים המפעילים אותנו ועל דרך פשוטה, טבעית ויעילה לשחרור משליטתם של נטיות, מחשבות ורגשות לא מיטיבים. נתרגל את תשומת-הלב שלנו, נכיר את "הטייסים האוטומטיים" שלנו ונשחררם לדרכם על מנת להביא יותר שמחה וקלילות לחיינו רוויי המתח. "לעצור, לשים לב מה יש ברגע הנוכחי, בלי שיפוטיות" – זו אחת ההגדרות למיינדפולנס, והפעולה הפשוטה הזו יכולה להתגלות ככלי יישומי רב עוצמה, המחולל שינוי משמעותי בחיינו.

קורס בן 9 מפגשים בהיקף כולל של 26 שעות בו לומדים על מיינדפולנס באופן מסודר ומעמיק, כולל התנסות בתרגול בכל מפגש. הלימוד מלווה בחומר כתוב ובהנחיות מוקלטות לתרגול בבית.

לפרטים נוספים