מָכוֹל מס.1

אלעד שניידרמן

אוצרת: מרב זקס

ALFRED EXPRESS #12 / 25.05.2012 - 02.06.2012


 

 

מָכול / Machol

מיצב ופרפורמנס

אלעד שניידרמן

וידאו: מישל פלטניק

מחול: שי הרמתי

אוצרת: מרב זקס-בית לוי

 

לשם יצירת המיצב ״מָכול״ ביצעו אלעד שניידרמן ומישל פלטניק הקלטת וידאו וסאונד של עבודת מחול באלתור חופשי ולאחר מכן פרטו בעזרת אמצעים דיגיטליים מחוות מתוך התנועה למקטעים קצרצרים.

אחר מכן, הם ניתקו מקטעים אלה מרצף התנועה וארגנו אותם מחדש  לשם שיחזור של גוף תנועה ומרחב מדומיינים. בתהליך זה נשמטו הפונקציות הייחודיות של מחוות התנועה השונות ואתם סמני הזהות של הדמות והחלל. 

מול הצופה-מאזין מוצג כעת, בווידיאו ובסאונד, אובייקט כמעט אמורפי שמכיל בתוכו את המחול כחומר ללא צורה או פונקציה.

הוא יכול לבחור לפרק את הפעולה שמתרחשת מול עיניו ואוזניו למרכיביה הבסיסיים ביותר (לאתר את התנועה המקורית וכך לזהות גם את הסאונד שלה), אך הוא יכול לקבל אותה כפי שהיא: מסתורית, כמעט אמורפית, אולי רק רעיון מסונתז של תנועה ושל סאונד.