עבודת בית

שי שניידר

אוצרת: הדס יוסיף-און לוי

ALFRED EXPRESS #12 / 25.05.2012 - 02.06.2012


 

 

08 אפריל 2012

רותי יקרה שלום רב,

אני פונה אליך לקראת תערוכת היחיד של שי שניידר במוזיאון חיפה במסגרת התערוכה "חיפה, ירושלים, תל אביב" כחלק מפרויקט "אלפרד אקספרס".

לצורך מימושה של העבודה נבקש את רשותכם לאשר לאמן לשהות במוזיאון חיפה בתקופת התערוכה, בין התאריכים 17-24.5.2012, במשך שעות היום והלילה כדי לאפשר לו לפעול בשעות אלה בתחום שהוגדר לתערוכה, כבסטודיו.

נקודת המוצא לתערוכה הינה פעולה מסוג עבודת בנין ושיפוצים כגון חיתוך בקירות קיימים ותוספות של בניה בלוחות גבס במרכז החלל, בתחום שהוגדר במוזיאון (גלריה B) (מצ"ב תכנית קרקע).

"הסטודיו", המקום בו האמן פועל, עובד ויוצר, הינו חלק מהותי בעבודה. מהות זו מאפיינת את עבודתו הרציפה של שניידר כאמן אשר מאמץ לעצמו בכל פעם מחדש סביבת עבודה בה הוא מתגורר ויוצר, ובה מופיעה / מוצגת העבודה עם סיומה, בדרך כלל כחלק מקיר, תקרה או גדר של בנין.

ביצירת האמנות שלו מגבש שניידר מפגש במובן הלוינסיאני (Emmanuel Levinas) - מתוך מחשבה על האחר, כשהאחר מופיע ומיוצג בממשות החומרית של הקיר (בטון, גבס, לבנים) בהיסטוריה הטמונה בו (למשל שאריות של חפצים שנמצאים בקירות), במיפוי הארכיטקטוני של החלל ומתוך הטמפרמנט של המבנה.

המפגש מתרחש מתוך היחסים הנוצרים בין האמן למקום במהלך העבודה, כשהממד האקראי השמור למפגש ראשוני עם הקיר החתום הינו מרכזי ליצירה המוגמרת. למעשה ניתן לשרטט את הפעולה של האמן כביטוי אמנותי למפגש של הוויה אנושית מסוג מסוים עם הוויה של חומר מוגדר במקום וזמן.

נוכחותו של האמן גופו ופעילותו כחלק בלתי נפרד מהעבודה, הינם חלק ממהות עבודתו המתמשכת של שניידר כמו גם של הפרויקט הספציפי, בדומה לעבודתו של ויטו אקונצ'י, Seedbed, בגלריה סונבנד (SONNABEND) בניו-יורק בינואר 1971, ובזיקה לעבודתו של גדעון גכטמן "עבודה עברית" במוזיאון ישראל ב-1975.

שיתוף הצופה בעבודה הנוכחית במוזיאון חיפה, הוגדר על ידי אמני גלריה אלפרד עם ההחלטה על  הקמת התערוכה תוך כדי פעילות שוטפת של המוזיאון, כדי לאפשר את החלפת התערוכות המתחלפות של פרויקט אלפרד אקפסרס, במסגרת התערוכה הרחבה. בעבודה זו בחרנו שי ואנוכי להרחיב את ההגדרה הנתונה של הקמה ביום אחד, לתהליך של יצירה בן שבוע ימים, משך הזמן הכולל של התערוכה, ולהכליל את תהליך היצירה בתוך הגדרת "האובייקט האמנותי" לכלל מיצג. העבודה תיבנה במהלך כל השבוע, ומבקרי המוזיאון שיבחרו להגיע לראות אותה, יצפו בתהליך התהוותה בשלביה השונים. שהייתו של האמן בחלל התצוגה אשר הופך לחלל עבודה, מקנה אפשרות לדיון מעמיק במושג "תהליך עבודה" וביחסים בין עבודת האמנות לבין הצופה.

למותר לציין כי העבודה תתבצע בהתאם לתקנות המוזיאון וברוח עדינה שאין לה דבר עם ונדליזם משום סוג.

בברכה,

הדס יוסיף-און לוי

 

 

העתק:

שי שניידר

צוות גלריה אלפרד