Future Flowers

נטלי מנדל

אוצר: דן בירנבוים

ALFRED EXPRESS #10 / 11.05.2012 - 15.05.2012


 

 

פעולה של לקיחה מתוך עולם החומר  המוכר של מוצרי צריכה   והפיכתו לאחר, שונה וחדש, מאפיינת את יצירתה של נטלי מנדל. היא מלקטת את חומרי עבודתה מסביבתה הקרובה, המגרש הביתי  שלה הוא הרחוב ממנו היא אוספת שיירי מוצרי חשמל, רכיבי אלקטרוניקה, ציוד משרדי  וחלקי חילוף מתעשיית הרכב שאין להם דורש. היא  מזהה את תכונות החומר, ובמרחב היצירה האמנותית, הסטודיו, הם הופכים תחת ידיה האמונות (לרוב בטכניקת האסמבלאז') לאובייקטים פיסוליים. כך נוצר אורגניזם חדש המתפקד לפי מחזור חיים מטאפיזי חומרי שאינו מתכלה.  נטלי משמרת את תכונות החומר מגלגולו הקודם גם בשימושו המחודש כאיבר  בהתהוותו של אובייקט הפיסול :  יצור חייתי, רובוטריקים, צמח אורגני וכו'. החומר שעמד עד לפני רגע בפני כליה מוצא אצל נטלי  את הנצחי. ברגישות רבה ומתוך מודעות למשמעות הסימבולית והארכיטיפית החבויה בחומרים ובאובייקטים שנאספו על ידה בונה נטלי מרקמים סוגסטיביים. בדרך זו משמש מהדק משרדי נטוש  כלסתות בפיו של יצור מיתולוגי ופגושים של מכוניות Bumpers)) מתגלים בגילגולם המחודש כעלי כותרת הנפתחים בפרח "לוטוס הפגושים".

מתוך עניין וערנות לנושאים אקולוגיים  עוטה נטלי על עצמה את גלימת הביולוג  ומבקשת מאיתנו להביט מבעד למשמעותם המקורית של החפצים.  היא מהנדסת יצורים עתידניים כמשל נבואי אודות אדם מודרני ויהיר היוצר ומשתמש במוצרי צריכה תעשייתיים ומתנתק מהטבע.  הזיהוי והחיבור של תכונות החומר ביצירת האמנות לעומת גלגולו הקודם  כמוצר צריכה   מעורר תהיות בנוגע לעתידו האבולוציוני של המין האנושי. יחד עם זאת, הפרחת ג'ונגל אורבני בתפרחת פלסטיק צבעונית כאקט של יצירה והנבטה הוא אקט אופטימי המצויד בחוש הומור גדול .    בין עתיד אפוקליפטי מבשר רעות לבין אמונה אופטימית  ביכולתו של המין האנושי לברוא את עצמו בכל פעם מחדש, מכוונות יצירותיה של נטלי מנדל את הצופה לראיה דיכוטומית. מחד גיסא, קידמה, חדשנות וחזון עתידני. מאידך גיסא, מבט נוגה  אל עבר שברי החלומות המפוארים של העבר. החיבור הזה שבין השניים מדגיש את הסתירה הפנימית  ואת ההכרח בחיפוש אחר תיקון המציאות. 

דן בירנבוים, פברואר 2012