Viewing entries tagged
תערוכת מכירה

אלפרד ושות' 2015

אלפרד ושות' 2015

גלריה אלפרד מציינת 10 שנות פעילות בתערוכת מכירה מרובת משתתפים!

תערוכת מכירה

10.12.2015 - 19.12.2015

אלפרד ושות' 4

אלפרד ושות' 4

תערוכת מכירה קבוצתית

אוצרות: יעל עמית / יעל בן שלום / מיכל בנדרסקי 

26.10.2012 - 20.10.2012

מכירת התרמה עבור מורן פריימן

מכירת התרמה עבור מורן פריימן

תערוכת מכירה קבוצתית

12.01.2012 - 10.01.2012

אלפרד ושות' 3

אלפרד ושות' 3

תערוכת מכירה קבוצתית

אוצרות: יעל בן שלום / יעל עמית / אפרת גל

17.06.2011 - 02.06.2011

אלפרד ושות' 2

אלפרד ושות' 2

תערוכת מכירה קבוצתית

אוצרות: גידי סמילנסקי / רותם ריטוב / ליאת אלבלינג

08.07.2010 - 30.07.2010

אלפרד ושות' 1

אלפרד ושות' 1

תערוכת מכירה קבוצתית

אוצרות: יעל עמית / דפנה גזית / אפרת גל / יובל כספי

18.12.2009 - 26.11.2009