אסתר כהן

יצירותיה של אסתר כהן עוסקות בריטואלים, בנרטיבים ומטענים תרבותיים מההוויה הישראלית המקומית, וביחסים בין הטבע למעשה ידי אדם. עבודותיה מעלות לדיון שאלות בנוגע לתרבויות ומסורות מן העבר, מול אלה המתקיימות גם כיום. המוטיבים בציורים נעים בין הסימבולי לפיוטי, כשהם נוגעים באישי ובקולקטיבי בעת ובעונה אחת.

בציור פרטני ומזוכך בצבעי שמן על בד, או ברישום על נייר, כהן נוגעת בסימון, במיפוי ובהגדרת גבולות ממשיים וסימבוליים, וחוקרת תהליכי ביות ומשטור של הטבע הפראי. אגב תיעוד תהליכי צמיחה וקמילה, היא מקיימת דיאלוג עם אמני עבר ומגדירי צמחים מז'אנר הרישומים הבוטניים במבט ביקורתי עכשווי.

דרך יצירותיה האמנית מזמינה את הצופה להתבוננות מקרוב תוך מחשבות על שאלות בנוגע לשייכות, התפתחות וזהות, על הדיאלקטיקה בין מקומי לגלובלי, בין מזרח למערב, בין הבית לחוץ, בין טבע לתרבות.

אתר: http://www.esthercohenart.com