Viewing entries tagged
ציור

ציור ופיתוח

ציור ופיתוח

ציור ופיתוח

בהנחית רינה מימון

ימי ה' בשעות 19:00-22:00

תחילת הקורס ב 16.05.19 / ניתן להצטרף גם לאחר תחילתו


סדנה ייחודית המתקיימת על בסיס 4 מפגשים שבועיים.

בסדנה ניגע ביסודות של טכניקה, צבע, קומפוזיציה, התבוננות ועוד, אך העיסוק העיקרי יהיה חתירה להתבטאות אומנותית אישית של כל משתתף על מנת לקדם ולחדד באופן פרטני בניית שפה אומנותית המתאימה ליוצר ותואמת את רמתו הטכנית.

כמו כן, יתקיים שיח פתוח על ציור ויצירתיות.

בתהליך הלימוד נפתח את יכולות התבוננות רישומית – מכתם עד קו ועד קומפוזיציה וצבעוניות.

כל זה בדגש על התפתחות אינדיבידואלית.

פרטי קשר (רינה מימון):

052-8430713

rina.bar3@gmail.com