Open Close Open

תערוכת יחיד לאמנית פיי לי (סין/ניו יורק)

 

האמנית פיי לי תשהה במהלך השבוע בגלריה אלפרד, במסגרת תכנית שהות אמן חדשה, המהווה חלק משנת "חזון וכישלון". 
לי תיצור בחלל גלריה אלפרד מיצב תלוי מקום, שיורכב מעבודות נייר גדולות מימדים. המיצב יהרס בשיתוף הקהל בתום התערוכה בגלריה. 

9.8.18 | 20:00 | אירוע פתיחת התערוכה

 

10.8.18 | 12:00 | הקהל מוזמן להשתתף בהרס התערוכה ולקחת ממנה חלקים למזכרת