In your neighborhood

ירון לפיד

אוצרת: קרני ברזילי

ALFRED EXPRESS #9 / 04.05.2012 - 08.05.2012


 

 

ירון לפיד - בשכונה שלך

בתערוכה "בשכונה שלך" מציג ירון לפיד עבודת וידאו לצד עבודת סאונד העוסקות במצבים יומיומיים של חיים כמהגר. לפיד המתגורר כבר שבע שנים בלונדון, מביט על העיר באופן ביקורתי המעורר חוסר נחת.

עבודת הוידיאו המוקרנת על שני קירות החלל מדמה הליכה ברחוב בלונדון. מצידו האחד של הקיר מקרנות רצף מילות ציווי עשויות מתכת המוצמדות לקיר. בצד השני מוצגים שורה של בתי מגורים זהים. לפיד מתייחס לקודים התרבותיים והחברתיים המתקיימים בעיר ולחשיבותם של מערכות יומיומיות. מילות הציווי המופיעות כגון: בנה, עבוד, אסוף, האמן, צחק ועוד הינם פעולות של עשייה ויצירה - האדם בתור יצור חברתי יצרני. האדם הינו בעל ערך כל עוד הוא מייצר ותורם את חלקו לחברה. 

בקיר ממול אנו רואים רצף של מבנים ויקטוראינים טיפוסיים, סוג בנייה שהגיעה לשיאה באנגליה בתחילת המאה ה-19. פעמים רבות תוכנן דגם אחד של בית ושוכפל לאורך רחובות רבים בעיר. עבור בני מעמד הבניים שאיכלסו בתים אלו, אחידות זו היוותה תמצית להבחנה מעמדית.

הסאונד הנשמע ברקע הינו של העבודה,Casual mechanismתיעוד של שיחת טלפון בין אשת מכירות הנמצאת בניו דלהי, הודו ללפיד הנמצא באנגליה. במהלך אותה שיחה מתהפכות היוצרות, ויחסי הכוחות משתנים, לפיד הופך מפסיבי לאקטיבי ועד מהרה "חוקר" את אשת המכירות.     

בשתי עבודות אלו מתייחס לפיד לחשיבותו של האדם המייצר, הרווחי בחברה הקפיטליסטית. חיבור שתי עבודות אילו יחד בחלל המוזיאון מעניקה לצופה חוויה רב חושית, עוצמתית המצביעה על יחסי הכוחות המגדירים והשולטים בחייו של האדם בעיר (במקרה זה בלונדון). הסאונד לצד ההקרנה יוצרים טשטוש בין גבולות וקטבים שונים, למשל: בין הפרטי לציבורי, עושר מול עוני, גבר מול אישה, מערב מול מזרח.

קרני ברזילי