If You See Me Naked

נועה ליברמן

אוצרת: עדי בצלאל

ALFRED EXPRESS #5 / 05.04.2012 - 09.04.2012


 

 

התערוכה "If you see me naked" מספרת סיפור מוכר של סובייקט ושל אובייקט, של אישה שהיא מודל ושל מבט גברי המביט בה להנאתו. זהו סיפור הצומח מתוך מסורת ארוכה של ייצוג הדימוי הנשי בתולדות האמנות, בפרסומות ובסרטים, אליה נולדים כולנו מבלי להכיר דבר אחר. ליברמן מבקשת לערער על תפיסות אלה ולבחון אפשרויות לכוחה של 'האישה המביטה'.

הצופה הנכנס אל החדר נתקל במספר זוגות עיניים המביטות אליו מכל עבר במבטים טעוני משמעות. הדמויות הנשיות אותן הוא פוגש, לבושות בעורן שלהן בלבד ואינן עונות על הקוד התרבותי המקובל של מודל נשי רך ומענג אליו הורגל.

לעומתן עבודה אחרת, "יושבת", מדברת בשפה שונה, זוהי דמות יחידה ובודדה שגבה מופנה ורק מבטה פונה אל הצופה. מצד אחד היא מאפשרת למבטו לשוטט בעירומה הכנה והמפתיע אך יחד עם זאת עטופה בחלל השחור היא מפנה כתף קרה החוסמת כל גישה אליה.

השאלות העולות מהעבודות  נענות בעבודה "אחי ואני". בעבודה זו מציבה ליברמן את דמותה העירומה אל מול דמותו הערומה למחצה של אחיה. הדמיון הפיזי המתעתע, מציג אשלייה של שוויון בין הדמות הגברית לדמות הנשית. העירום האנושי נעים לצפייה ומוגש לצופה על פי התפיסות המקובלות.

"If you see me naked", פוגשת את הצופה במקום שהוא אינו מכיר, שכן החשיפה שמציגה ליברמן חושפת גם אותו לשאלות שלא חשב לשאול ולתשובות שעל החברה לתת עליהן את הדעת.