Full Sun Box

יעל עמית

אוצרת: ליאור יהל אוהד

ALFRED EXPRESS #7 / 20.04.2012 - 24.04.2012


 

 

יעל עמית מציגה הצבה מינימליסטית בחלל, תוך שימוש בגישה אינטואיטיבית המחוברת באופן ישיר לחייה. עמית משתמשת בצורות בסיסיות: ריבוע, משולש ועיגול. הצבתן הנעשית על פי זיכרון רגשי ופרקטי, ויוצרת  סצנה חדשה בנקודת המבט והפרספקטיבה.

החיפוש  אחר ה"סדר הטבעי" מתגבש תוך כדי זרימה, ללא שינוי בתכונותיהם של החומרים, עד כמה שניתן,  באופן כזה שהצורה המזוקקת נשארת ברורה.

יעל עמית  לוקחת את המעשה האמנותי לבסיס, הן מבחינה צורנית והן מבחינה מושגית, מעין רדי-מייד משודרג ובעל איכויות אחרות. בתהליך זה היא שואפת לפרק את הצורות ולהתבונן על התנהגותן  במצבן השבור, המקופל והמפורק.

ניסיונות אלו נעשים באופן מינימליסטי, מחומרים בסיסיים ונשארים כמעט ברמת הסקיצה והמודל. אחד הרפרנסים ההיסטוריים בהקשר לעבודתה של עמית,  הוא אבי "אמנות האדמה" רוברט סמיתסון, אשר משתמש בחומרים מהטבע, ויוצר אמנות סביבתית , תוך שימוש  בצורות בסיסיות שלמות. ניתן להשוות בין עבודתו הסביבתית הידועה ביותר של סמיתסון   'המזח הספירלי', עם עבודותיה של עמית בעיקרון הפשוט שעבודת האמנות היא תופעה שמתרחשת, היא איננה רק דימוי או רעיון. יש לה זמן, מקום ותוקף.

מתודולוגיה שכבתית זו מאפשרת  לנו הצופים לתרגל את יצירת הבסיס לקריאת עבודותיה של עמית: חיבור הסצנה מתוך שפע ויזואלי וחומרי, ומנגד כמו סדרה של רגעים בודדים, כמו פעולה של זיכרון משתנה ומתפרק - נחשף תהליך מתמשך מושרש ובסיסי של חיי היום- יום.

אוצרת: ליאור יהל אוהד