אלבום משפחתי

ארתור יעקובוב

אוצרת: ענבר ענבי

ALFRED EXPRESS #10 / 11.05.2012 - 15.05.2012


 

 

אלבום משפחתי- זיכרונות ילדות, רגעים של אושר, הנצחת הרגע, נוסטלגיה, אופטימיות. האלבום המשפחתי הוא זה שמסמל לאדם הבוגר את עברו ואת ילדותו.

בסדרת הצילומים "אלבום משפחתי" עוסק ארתור בהרכבת אלבום משפחתי מחודש במקום זה שלא היה לו בילדותו.

ארתור בחר לקחת תמונות של רגעים אקראיים וליצור מהן תוך טיפול ועיבוד אלבום חדש.

האלבום המשפחתי אותו מציג ארתור בסדרת הצילומים מייצג את התפוררות המשפחה תוך שימוש בצילומים קיימים והצבתם ב"תפאורה" חדשה.

זהו עיסוק בזיכרון שאבד, הנצחה של רגע, במטרה להחיות את הצילומים הישנים ולהפוך אותם לנחלת הכלל.

בעבודות יש מסע שמחבר בין הזיכרון האישי של האמן לזיכרון כללי.

סידרת הצילומים מעלה שאלות על מושג המשפחה, מהי משפחה מאושרת? האם רק משפחה נורמטיבית תקפה במציאות של ימינו? ארתור בוחן את התא המשפחתי האישי שלו כמו גם הציבורי. רואים כאן ביקורת על התפוררות המוסר תוך שימוש בקיר המתפורר בבית המתפרק כאלגוריה להתפרקות התא המשפחתי.

העבודות לא משקפות אופטימיות, הן לא מעניקות לצופה מנוחה ותשובה אלא מעלות בו שאלות על קיום, על אחדות ועל אושר.

העיסוק בצילומים הישנים שיצאו מהארכיון המשפחתי מנציח את הזהות של משפחות בכלל ומשפחות העולים בפרט.

מדינת ישראל מעצם קיומה משמשת כקיבוץ גלויות, המטרה אותה הציבו העומדים בראשה היא להפוך את כולם לעם אחד בעלי זהות אחידה, תרבות אחת- כולם ישראלים. העולים החדשים נאלצו להתמודד לא רק עם הפרידה מארץ מוצאם ומזהותם אלא גם עם תרבות חדשה, זרה ולא פשוטה.

בסדרת צילומים זו בחר ארתור במופגן בתמונות המייצגות את הגלותיות של העולים, הוא לא מתכחש לשורשיו ולעברו אלא מנציח אותם.