'חזון וכשלון' - תוכניית התערוכות לשנת 2018


המילה חזון,  אם במשמעותה כרעיון לגבי העתיד הרצוי, אם בהוראתה כנבואה ואם כמילה נרדפת לחלום, מקפלת בתודעתנו אופק פתוח של אפשרויות.

לעומתה, נגזרת המילה כישלון מכל מה שהיא איננה: אי-השגת מטרה,  סוף מוחלט , כזה שנחרץ דינו. הכתרת הפעולה כ"כישלון" מצמצמת את המבט לנקודה אחת פטאלית. הכישלון, במקרה הטוב, מזמן לנו מחקר והפקת לקחים לשם הבנת מקורותיו. במקרה הרע, הוא משתק ועוצר אותנו.

שדה המשמעויות הנרקמות בין המילים: חזון, הצלחה, כישלון, מקצוענות וחובבנות מעלה שאלות רבות. מי קובע את אמות המידה למדידת הצלחה או כישלון? מהם יחסי הגומלין בין השניים? האם הצלחה קשורה בחזון? האם כישלון והצלחה הם מושגים יחסיים? האם קיים כישלון אבסולוטי? האם ניתן להתבונן בחזון וכישלון כשני מצבים המחייבים ומאפשרים זה את זה?

בסדרת התערוכות 'חזון וכישלון', מבקשת גלריה אלפרד לבחון דווקא את ההזדמנויות האפשריות הטמונות בכישלון: ניסיוניות, שבריריות, חולשה, הססנות, בלבול. אנו מבקשים להפנות את הזרקור לתעוזה, ולקיחת סיכונים הגלומות במילה כישלון. זאת, על מנת להציג גוונים נוספים בחוויה של עשיית האמנות ושל חוויית הצפייה.

כגלריה שיתופית, המבקשת מתחילת דרכה לאפשר הצגת אמנות בלתי מסחרית,  אנו מסרבים למתן ערך ומשמעות המבוססים רק על יציבות כלכלית או אישור ממסדי, ומבקשים הצעות ורעיונות לתערוכות שייקחו סיכון ויפעלו במרחב שבין חזון לכישלון.