עבר לא מושלם מתמשך

תערוכה משותפת של האמניות קשת בן עמישירה ברק וליטל רובינשטיין

אוצר: אהד זהבי

פתיחה: יום חמישי, 30 באוגוסט 2018 בשעה 20:00

נעילה: 28 בספטמבר 2018 בשעה 14:00