"שיח גלריה בתערוכה "מומנט 

בהשתתפות האמנים המציגים וקרן זלץ 

 יום שבת ה-7/4 בשעה 12:00