Pray the devil back to hell 

הקרנה ודיון בהנחיית נציגת ארגון 'נשים עושות שלום'

יום שלישי ה-27 ביוני, 20:00

הכניסה חופשית

 

הסרט מתעד את מאבקן המשותף ונחישותן הבלתי מתפשרת של נשות ליבריה
שהובילו לסיום מלחמת האזרחים במדינתן
 
נשים עושות שלום הוא ארגון של נשים/אמהות מכל הארץ
הפועלות למען הסכם מדיני שיוביל לשלום