ספינת השוטים

תערוכה זוגית

מציגים: דביר כהן קידר וצבי טולקובסקי

אירוע פתיחה: יום חמישי ה-12/10 בשעה 20:00 / נעילה: 10 בנובמבר 

שיח גלריה יתקיים ביום שישי ה-10/11 בשעה 12:00