היא לא כאן

ליהי אבידן / אסיה וקסלר

אוצרת: נועה ליברמן

פתיחה: יום ה' 24.09.15 בשעה 20:00 / נעילה: 23.10.2015