מיכאל בנארי

שואה / סדרת צילומים

 

אדם ליף

מטע זיתים / סדרת מונטייפ

אוצר: פרופסור מיכה לוין

אירוע פתיחה: יום ה’, 26.02.15, 20:00
נעילה: שישי, 27.03.15