קול קורא לעונת התערוכות 2018

חזון וכישלון

 

המילה חזון,  אם במשמעותה כרעיון לגבי העתיד הרצוי, אם בהוראתה כנבואה ואם כמילה נרדפת לחלום, מקפלת בתודעתנו אופק פתוח של אפשרויות.

לעומתה, נגזרת המילה כישלון מכל מה שהיא איננה: אי-השגת מטרה,  סוף מוחלט , כזה שנחרץ דינו. הכתרת הפעולה כ"כישלון" מצמצמת את המבט לנקודה אחת פטאלית. הכישלון, במקרה הטוב, מזמן לנו מחקר והפקת לקחים לשם הבנת מקורותיו. במקרה הרע, הוא משתק ועוצר אותנו.

שדה המשמעויות הנרקמות בין המילים: חזון, הצלחה, כישלון, מקצוענות וחובבנות מעלה שאלות רבות. מי קובע את אמות המידה למדידת הצלחה או כישלון? מהם יחסי הגומלין בין השניים? האם הצלחה קשורה בחזון? האם כישלון והצלחה הם מושגים יחסיים? האם קיים כישלון אבסולוטי? האם ניתן להתבונן בחזון וכישלון כשני מצבים המחייבים ומאפשרים זה את זה?

בסדרת התערוכות 'חזון וכישלון', מבקשת גלריה אלפרד לבחון דווקא את ההזדמנויות האפשריות הטמונות בכישלון: ניסיוניות, שבריריות, חולשה, הססנות, בלבול. אנו מבקשים להפנות את הזרקור לתעוזה, ולקיחת סיכונים הגלומות במילה כישלון. זאת, על מנת להציג גוונים נוספים בחוויה של עשיית האמנות ושל חוויית הצפייה.

כגלריה שיתופית, המבקשת מתחילת דרכה לאפשר הצגת אמנות בלתי מסחרית,  אנו מסרבים למתן ערך ומשמעות המבוססים רק על יציבות כלכלית או אישור ממסדי, ומבקשים הצעות ורעיונות לתערוכות שייקחו סיכון ויפעלו במרחב שבין חזון לכישלון.


:על ההצעה לכלול

- תפיסת חלל - עדיפות תינתן להצעות שיתייחסו באופן פרטני למרחב הגלריה

- תזה אוצרותית

- דוגמאות של עבודות עבור התערוכה המוצעת

- דוגמאות של חמש עד עשר עבודות קודמות

 

* הגלריה מעודדת שיתופי פעולה בין אמנים. עדיפות תינתן להצעות לתערוכות זוגיות וקבוצתיות.

* אין באפשרותנו לתת תקציב למימון תערוכות, אך מכיוון שאלפרד אינה גלריה מסחרית והחלל נחשב לציבורי, ניתן להגיש את בקשות תקציב למפעל הפיס, קרן רבינוביץ' וכדומה.

 

על ההצעות להשלח בקובץ pdf אחד, לכתובת: Alfredgalleryportfolio@gmail.com עד לתאריך 10.6.2017. תשובות ינתנו עד ה- 1.8.2017

 

 

* דימוי באנר עליון: גיל נעמתי מתוך התערוכה "חליפתעופה".